Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2014

eslup
Zły moment i okoliczności wszystkie.
Rozstaliśmy się tak jakoś, kurwa, dziwnie.
— Bisz - Zawleczki, nakrętki, kapsle
Reposted fromdeviate deviate viai-am-just-a-man i-am-just-a-man
eslup
"Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach."
— Henning Mankell "Comedia infantil"
eslup
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viai-am-just-a-man i-am-just-a-man
eslup
tego już nie zmienisz
wszystko się już stało
— Artur Rojek
eslup
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie.
— Brian Tracy
eslup
1193 2041
Reposted frompesy pesy viai-am-just-a-man i-am-just-a-man
eslup
Pisz do mnie czasem, bo umieram.
— Marek Dyjak, "Pisz do mnie".
eslup
(…) mężczyźni, jeśli chodzi o kobiety, są tępi.
— Gabriel García Márquez
eslup
Uciekam w piosenki, odszukaj mnie tu.
— Piotr Rogucki
Reposted fromMooonroe Mooonroe viai-am-just-a-man i-am-just-a-man
eslup
I nie zapomnę tych chwil radosnych,
Kiedy nie mogąc wydobyć słowa,
Z zapartym tchem patrzyłem Ci w oczy,
Tak trwała nasza bez słów rozmowa.I choć tak blisko byłaś przy mnie,
Choć twoje oczy śmiały się do mnie, Doprawdy niczego nie jestem pewien,
Co czułaś wtedy, czy wart jestem wspomnień.
— Daab - "Ogrodu serce"
eslup
Proszę do mnie napisać. Pisanie jest jak całowanie, tyle że bez ust. Pisanie jest całowaniem głową.
— Daniel Glattauer
Reposted fromsfeter sfeter viai-am-just-a-man i-am-just-a-man

March 02 2014

eslup
PRZEMILCZENIA DZIELĄ BARDZIEJ NIŻ NIEOBECNOŚCI
— Coco Chanel
Reposted fromyannim yannim

March 01 2014

eslup
Pamiętasz kim byłeś,
zanim świat powiedział Ci kim powinieneś być?
— LaPorte
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
eslup
9372 4327
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
eslup
9538 bd51
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
eslup
9900 95f4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
eslup
Trzeba mieć wrażliwość księżniczki i wytrzymałość kurwy. Tego się trzymam.
— a.dymna
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
eslup
Byliśmy ze sobą umówieni od lat.
— Jeremi Przybora
Reposted fromunr-eal unr-eal viaNSFWcontent NSFWcontent
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl